Birinci gelişme dönemi

minik minik mantarlar

4. Birinci gelişme dönemi
Aşılanmış kompost veya torba içinde üretim odalarına alınır. Burada oda sıcaklığı 22-26ºC’ye ayarlanır. İlk bir iki gün kompost içinde sıcaklık 26ºC’nin üstüne çıkabilir. Bu duruma dikkat etmek gerekir. Misellerin çabuk gelişmesi ve ortamı sarması için sıcaklığın 24-26ºC’de kalmasına gayret göstermelidir. Oda sıcaklığına göre kasa veya torba içindeki kompostun sıcaklığının 2-4ºC daha fazla olacağı unutulmamalıdır. Yazın oda sıcaklığı 24ºC olduğunda kompost sıcaklığı 26veya 28ºC’ye ulaşabilir. Kompost sıcaklığı 30ºC 2nin üzerine çıkarılırsa misel gelişmesi tamamen durur ve 32ºC’den sonra ise miseller ölür. Bu bakımdan hava ve kompost sıcaklığı iyi kontrol edilmelidir. Kasa ve torbalar içine yer yer toprak termometreleri sokarak sıcaklık ölçülmelidir. Sıcaklığın yükselmesi halinde havalandırma yapılarak fazla sıcaklığın düşürülmesine çalışılmalıdır.

İlk gelişme döneminde Mantarın havaya fazla gereksinmesi yoktur. Havalandırma, sıcaklığı düşürmek ve esas olarak CO2 miktarını ayarlamak için yapılır. Odada CO2 birikmesi meydana gelecek olursa miseller büyük ölçüde zarar görürler ve ölüm başlar. Zaman zaman havalandırma yaparak, taze hava içeri alınmalıdır. Bu dönemde hava ve kompost neminin az olması komposttan buharlaşmayı hızlandırır ve kompostun kurumasına neden olur. Hava nemi hiçbir zaman %80’in altına düşmemelidir. Hava nemini ayarlamak üzere eğer nemlendirici varsa çalıştırılır; nemlendirici yoksa duvarlara, zemine ve havaya günde birkaç kez su püskürtülerek hava neminin artması sağlanır. Havalandırma yapıldığında sıcaklığın ve nemin azalacağı unutulmamalıdır. Yine su püskürtmekle oda sıcaklığı 1-3ºC düşürülebilir.

Gelişmenin ilk 2-3 günü sonunda kompost kontrol edilerek daneler üzerindeki misellerin gelişip gelişmediği ve komposta sıçrama yapıp yapmadığı incelenir. Normal olarak ekimden 2-3 gün sonra ilk gelişme belirtileri başlar. Daha sonraki günlerde gelişme hızlanır ve miseller kompostu sarmaya başlar. Gelişme normal koşullarda 15-20 günde tamamlanır ve miseller kompostun her tarafını sarar. Başlangıçta kahverengi olan kompost sonunda beyaz bir renk alır. Koklandığında tipik mantar kokusuna sahip olduğu hissedilir.

15-20 günlük gelişme sırasında odanın içindeki havaya, zaman zaman %2lik Formaldehit sıkmak, oda içinde olabilecek zararlı, bakteri ve mantar Sporlarının öldürülmesini sağlamak açısından gerekli bir uygulamadır. Ayrıca çeşitli böcek ve sineklere karşı insektisit atmak yerinde olur. Bunun için Diazinon, Malathion, Basudin, DDVP(%0.1) kullanılabilir.

Kompost üzerinde zaman zaman yeşil renkli veya beyaz gri renkte hastalıklı kısımlar görülebilir. Bu durumda Benomil, formaldehit v.b. ilaçlarla hastalıkların önlenmesine gidilmelidir.

ADS
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
(Visited 145 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment