Kompost özellikleri

mantar kompost istiridye

Kompost özellikleri Biyolojik ayrışma düzeyine ve son duruma bağlı olarak kompost 4 sınıfa ayrılabilir: a. Ham Kompost: Kompostlama için mekanik olarak işlemden geçen fakat dezenfeksiyon veya çürümeye uğramayan çöp kapsamındadır. b. Taze Kompost: Biyolojik ayrışma ve dezenfeksiyonun ilk aşamalarındaki kompost materyalleri kısmına girer. c. Olgun kompost: Tamamen kompostlaşmış dezenfeksiyona uğramış kompostlama ürünüdür. d. Özel Kompost: Eleme, balistik ayırma veya hava ile sınıflandırma, minerallerin eklenmesi veya her ikisi ile birden işlem görmüş komposttur. Olgunlaşmış ve olgunlaşmamış kompostlarda rastlanan özellikler şunlardır: Olgun Kompostlarda, Azot nitrat olarak bulunur. Kükürt sülfat olarak bulunur. Oksijen…

Read More

Kompost kullanım alanları

mantar kompost kullanım

Kompost kullanım alanları Kompost şu alanlarda kullanılmaktadır: Süs bitkileri alanında: Tarla güllerinin yetiştirilmesinde Sera bitkilerinin yetiştirilmesinde. Peyzaj mimarlığı uygulama alanlarında: Yeni yerleşim alanlarında yeşil alanların yapılmasında, eskilerin de bakım işlemlerinde Yeni park ve bahçelerin kurulmasında ve eskilerinde bakımında Spor sahalarının çevre yeşillendirmelerinde ve yeni yeşil alan entegrasyonunda Dere, akarsu ve benzeri kıyılarının stabilizesinin sağlanmasında Eğimli yamaçların, otoyol kenarlarının stabilize edilmesinde ve yeşillendirilmesinde Püskürtme sistemi ile yamaçların yeşillendirilmesinde. Fidancılıkta: Tekrar kültüre alma, yeşillendirmede Sanayinin neden olduğu peyzaj bozulma alanlarının yeniden yeşillendirilmesinde Deponilerde, taş ocaklarında, maden ocaklarında, kum ve çakıl ocaklarında peyzaj…

Read More

Saman ve Pamuk kompostu farkları

pamuk saman mantar kompost

Saman ve Pamuk kompostu farkları Kompost Nedir? Kompost, istiridye mantarının gerekli nem kuluçkaya yatıp daha sonra bu ortamdan yetişip olgunlaşana kadar içinde mantarın gerek duyduğu besin ve maddelerin bulunduğu kati karışımdır. Bu karışım mantar miseli, Saman , pamuk cürufu, ayçiçek kabuğu , buğday kepeği vs kati maddeler oluşur. Ülkemizde de bu kati maddelerden en çok yaygın olarak pamuk cürufu veya buğday samanı kullanılır. Pamuk Çekirdeği Kabuğu Ve Buğday Samanı %75 Pamuk çekirdeği kabuğu, %24 buğday samanı ve %1 kalsiyum karbonat (doğal kireç taşı tozu). Pamuk çekirdeği kabuğu ve buğday samanı…

Read More

Mantar kompostu atığının sebze yetiştiriciliğinde Kullanımı

bahçe mantar kompost

Mantar kompostu atığının sebze yetiştiriciliğinde Kullanımı Bu çalışmada, örtüaltı domates yetiştiriciliğinde farklı dozlarda (0-2-4-6-8-10 ton/da) uygulanan mantar kompostunun bitkinin potasyumca beslenme durumuna ve verime olan etkisi araştırılmıştır. Deneme cam sera koşullarında 2003-2005 tek ürün domates yetiştirme döneminde tesadüf blokları deneme desenine göre dört tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Deneme süresince mantar kompostu uygulanan parsellerden yaprak, toprak ve meyve örnekleri alınarak analizleri yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre alınan örneklerin potasyum içerikleri uygulamalar arasında farklılıklar göstermiştir. Mantar kompostu uygulanan parsellerden alınan verimin de kontrole göre daha yüksek ve kaliteli olduğu tespit edilmiştir. Antalya-Korkuteli Bölgesi‘nde üretim…

Read More

Klordioksit Nedir?

Klordioksit Nedir?

Klordioksit Nedir? Klordioksit klor değildir, özel uygulamalarla bir klor ve iki oksijen atomunun birleşiminden elde edilen tamamen farklı bir kimyasal bileşiktir. Doğada kendiliğinden bulunmaz. Çok güçlü bir oksitleyici olduğundan bilinen en güçlü dezenfektanlardan biridir. Bakteri, virüs, mantar, yosun, parazit, küf ve mayaların yok edilmesinde %100 başarı sağlar. Suda çok hızlı çözünen bir gazdır. Klordioksit?in patojenleri öldürmesindeki başarısının sırrı oldukça kararsız bir yapıda olmasıdır. Tüm patojenler elektron verme eğiliminde olduğundan, Klordioksit gibi oksitleyici ajanlar, bu elektron kaynaklarından kolayca elektron alabilen kimyasal bileşiklerdir. Bununla birlikte sağlıklı dokular ve oksijenle beslenen mikroorganizmalar Klordioksitten…

Read More

Kompostta geri dönüşüm

mantar, saman kompost

Kompostta geri dönüşüm https://www.facebook.com/ ulugbey ulugbey : Rusya`da yaşayan ve istiridye mantarı yetiştiren bir Azeri arkadaşımdan önemli bir bilgi aldım. Sizlerle bu bilgiyi paylaşmak istiyorum. İkinci veya üçüncü flaş (hasat) sonrasında bizlerin çöpe attığı veya cüzi bir fiyata sattığı kompost torbalarının içindeki samanı, tekrar ikinci üçüncü hatta dördüncü, beşinci defa kullandığını söyledi. Özellikle kendi kompostunu kendi yapanlar için çok faydalı bir bilgi ve çok büyük bir maddi tasarruf olabileceğini düşünüyorum.. https://www.facebook.com/ kadir berrak : Hastalık taşımayan temiz torbalar elbette misel yerine kullanılabilir. Pastörize edilen yeni samanla yarı yarıya karıştırılabilir. Teorik…

Read More

Kompost İşleme Yolları

mantar kompost işleme

Kompost İşleme Yolları İstiridye mantar yetiştiriciliği için bitki hammaddelerinin hazırlanmasına yönelik teknolojiler (veya yöntemler), küf ve bakteri sporlarını yok etme yöntemine göre iki büyük gruba ayrılmıştır. Kompost nedir? Mantarın beslenmesi için gerekli olan bu ortam; çeşitli organik maddelerin ayrıştırılması ve bazı besin elementleri eklenmesi sonucu elde edilir. Bu özel şekilde hazırlanan ortama mantar yetiştiriciliğinde “Kompost” denir. Kimyasal (veya soğuk muamele) kimyasal reaktifler kullanılır: sporları yok etmesi gereken çeşitli kimyasal bileşikler. Bunlar kireç, peroksit ve burada isimleri vermeyeceğimiz pek çok başka ilaçlar. Onların kullanımı, işçilerin sağlığını tehlikeye sokma riskinden dolayı uygun…

Read More

Spor üretmeyen istiridye mantarı miseli

mantar miseli

Spor üretmeyen istiridye mantarı miseli Son zamanlarda istiridye üreticilerinin mantarhanelerde yoğun mantar sporuna maruz kalmasından dolayı karşılaştıkları ağır sağlık sorunlarıyla devam ediyor. Mantarhanelerde mantarların spor üretme aşamasında muhakkak maske ve filtre takmaları gerektiği konusunda uyarılar yapılıyor olsa da henüz birçok mantar üreticisi bu konuda başarılı olamadı. Şimdi ise herkes spor üretmeyen mantar miseli var mı diye araştırıyor. Evet Var! İstiridye mantarlarının ticari olarak yetiştirilmesinde, bol miktarda basidiospore üretimi birçok işçide alerjinin gelişmesine neden olur. Spor üretmeyen mantar tohumu (miseli) Buna ek olarak, çiftliklerde sporların birikiminin, art arda gelen bitkilerde giderek…

Read More

Mantar tohumu

Mantar tohumu

Mantar tohumu Morfolojik bakımından Mantarlar diğer bitkilerden farklıdır. Üreme sistemleri de diğer bitkilere göre oldukça değişiktir. Tohumsuz bitkiler gibi sporlarıyla çoğalırlar Mantar sporları , türlerine göre askocarp veya basidiocarp denilen şapkalardaki ascusların içinde veya basidiumlar üzerinde oluşurlar. Doğal koşullarda bu sporlar uygun ortamlarda çimlenerek mantarın üremesini ve çoğalmasını sağlarlar, ancak Mantar yetiştiriciliğinde bu sporlar tohum gibi kullanılmazlar sporların besi ortamları üzerinde çimlendirilmesi veya doku kültürü ile elde edilen miseller tohumluk olarak kullanılır. Mantar tohumunu misel üretim labaratuvarlarında steril koşullarda elde edilir. Çeşitli mantarların tohumlarını sitemizde bulunan türlü firmalardan temin edebilirsiniz.…

Read More

Miseller

mantar ve misel

Miseller Miseller mantarın beslenmesine yardım eden ve yüksek bitkilerdeki köklerin görevini yapan organlardır. Ayrıca misellerin mantarların çoğalmasında da rolü vardır. Hiflerin birleşmesiyle oluşan genç misellere primer misel adı verilir. Primer miseller oldukça basittir ve çevre koşullarına karşı duyarlıdır. Başlangıçta hücre, orta duvarına sahip değildir. Primer miselyum hücreleri, basidiyum’daki spor sayısına göre tek veya çift çekirdek taşıyabilir. Kültür mantarında çekirdek sayısı genellikle ikidir, fakat tek çekirdekli de olabilir. Primer misellerin birleşmesiyle sekonder miseller meydana gelir. Sekonder miseller tipik olarak iki çekirdekli hücrelere sahiptir ve bu hücreler birbirinden hücrelerarası orta duvarla ayrılmıştır.…

Read More