Mantar deyimleri

mantar çizim

Mantar deyimleri
Deyimin Tanımı : Çoğunlukla gerçek anlamından ayrı bir anlam taşıyan, en az iki sözcükten oluşan kalıplaşmış söz ya da sözcük grupları, eş Tabir. Genellikle gerçek anlamından az çok ayrı bir anlamı olan, ilgi çekici bir anlatımı bulunan, ifadeyi daha zengin kılan, iki veya daha fazla kelimeden meydana gelen, kalıplaşmış söz topluluklarına deyim (tabir) denir.

Deyimlerin Özü : Deyimler genellikle gerçek anlamından sıyrılarak başka bir anlama bürünürler: Dilinde tüy bitmek, El ağzı ile kuş tutmak gibi…

Kalıpların Özelliği : Deyimler kalıplaşmış sözlerdir. Şekli, sözdizimi, sözcükleri değiştirilemez. Örneğin, Yok devenin başı deyimi Devenin başı yok biçimine sokulamaz. Yine Kırdığı ceviz kırkı geçti yerine, bir sözcüğü değiştirilerek kırdığı fındık kırkı geçti denilemez.

Mantar deyimleri, İçinde mantar geçen deyimler
Mantar gibi bitmek : Türemek, Birdenbire, kendiliğinden çok sayıda benzerleriyle ortaya çıkmak.
Mantar gibi (yerden) bitmek : Birdenbire ya da kendiliğinden ortaya çıkmak.

🍄 Adamlar mantar gibi yerden bitmişlerdi, bir anda etrafımızı sarıverdiler.
Mantar gibi üremek : Hızla çoğalıp yayılmak.
🍄 Bazı hastalıklar, son yıllarda mantar gibi üremeye başladı.
🍄 Bu sahillerde, oteller mantar gibi üremeye devam ediyor.
Mantar atmak : Yalan söylemek, martaval atmak.
🍄 Çok mantar atıyorsun, kimi kandırmaya çalışıyorsun?
🍄 Mantar atmaktan başka ne yaparsın sen?

Mantar olmak : Argoda dandik, kalitesiz olmak
Mantara basmak : Birinin hazırladığı oyuna düşmek, oyuna gelmek

Bir uzak doğu atasözü der ki, “Dostluk, mantar yemeği gibidir. Zehirli veya zehirsiz olup olmadığı ancak yendikten sonra belli olur”.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
(Visited 3 times, 1 visits today)

Alakalı yazılar

Leave a Comment