Mantar morfolojisi

şapkalı mantar bölümleri

Mantar morfolojisi
Mantar morfolojisi türe bağlı olarak farklı türdedir. Mantarlar, Fungi krallığına ait organizmalardır. Hayvanlarınkine çok benzeyen, ancak aynı zamanda çok farklı hücrelerden oluşan bu canlılar, tek hücreli veya çok hücreli olabilir.

Bir “mantar” deyince aklımıza gelen ilk şey, bunlar genellikle pizzadaki mantarlar gibi “şapka” mantarlarıdır. Bununla birlikte, olağanüstü şekil, boyut ve renk çeşitliliği olduğu için bu, doğada bulabildiğimiz pek çok mantar türünden sadece biridir.

Mantarlar, yüksek bitkilerdeki gibi kök, gövde, yaprak ve çiçeklere sahip değildirler. Bununla birlikte, şapkalı mantarlarda da toprak altı kısmını oluşturan ve mantarın beslenmesine, besin maddeleriyle suyun topraktan alınışına hizmet eden organlar olan miseller, yüksek bitkilerdeki köklerin görevini üstlenmiştir. Toprak üstü kısımlarında ise sap ve şapka olarak iki bölüm bulunmaktadır. Genellikle sap üzerinde halka veya yaka olarak adlandırılan bir oluşum vardır. Toprak üstü organlarının tümüne karpofor veya basidiokarp adı verilmektedir. Karpofor yemeklik mantarların tüketilen, sebze olarak değerlendirilen kısımlarıdır.

Şapkanın alt kısımlarında lameller yer almaktadır. Lameller şapkanın sapa bağlandığı orta kısımdan kenarlara doğru ışınsal biçimde uzanır. Genç dönemde şapkanın altı kapalı olduğu için lameller görünmez. Gelişme ilerledikçe, şapka irileşir ve kenarları saptan uzaklaşmaya başlar. Bu devreden itibaren lamelleri görmek mümkündür.

Mantarların büyük çoğunluğu (Ascomycetes, Zygomycetes, Deuteromycetes, vs ) flamentöz bir koloni morfolojisine (küfler) sahip olmalarına karşın, bazıları da mukoid bir üreme gösterir (mayalar). Böyle karakterde olanlar arasında Candida, Saccharomyces, vs. cinslerine ait olan türler örnek olarak verilebilir.

Flamentöz mantarların (küflerin) morfolojileri başlıca iki yönden incelenmektedir. Bunlar da:
1) Mikroskopik morfolojik özellikleri
2) Makroskopik morfolojik özellikleri

(Visited 158 times, 1 visits today)
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Alakalı yazılar

Leave a Comment