Mantar teknikeri

istiridye mantar, teknisyen

Mantar teknikeri
Mantar Teknikeri nasıl olunur? Mantar Teknikerliği avantajları nelerdir? Mantar Teknikeri ne iş yapar?

Tanım
Mantar türlerinin üretimi, saklanması, denetimi ve pazarlamasında çalışan ara elamandır.

Görevler
🍄 Bitkisel üretim alanında çalışan ziraat mühendisleri tarafından hazırlanan üretim planını uygulamaya koyar,
🍄 Mantar üretiminde gerekli olan kompost hazırlama (sap, saman ve gübre karıştırılarak yığının oluşturulması, ıslatılması ve aktarılması) işlerini yapar,
🍄 Üretim odalarında sıcaklık, nem ve havalandırma işlerini kontrol eder,
🍄 Mantarın üretimini çeşitli aşamalarında denetler,
🍄 Üretim sırasında karşılaşılan hastalık ve zararlılara karşı gerekli mücadele ve bakımın yapılmasını sağlar,
🍄 Üretim sırasında kompost yüzeyine örtü toprağının serimi tırmıklama, sulama ve hasat işlerini yapar,
🍄 Hasat edilen mantarın paketlenmesi işlerine yardımcı olur,
🍄 Mantarın pazarlanması için gerekli çalışmaları yapar,
🍄 Mantar konservesi yapımında görev alabilirler.

Kullanılan alet ve malzemeler
🍄 Klima,
🍄 Termometre, Hidrometre,
🍄 İlaçlama alet ve ekipmanları ( ilaç motoru, sırt pompası),
🍄 Hasat sırasında kullanılan aletler (bıçak, terazi, ambalaj malzemeleri vb),
🍄 Otoklav,
🍄 Bilgisayar,
🍄 Mantar kompostu (buğday sapı, tavuk gübresi, at gübresi, kireç, alçı, kimyasal gübreler),
🍄 Torf (örtü toprağı),
🍄Tohumluk misel.

Mesleğin gerektirdiği özellikler
Mantar teknikeri olmak isteyenlerin;
🍄 Biyolojiye, özelliklede botaniğe ilgili ve bu alanda başarılı,
🍄 Açık havada ve bitkisel üretim alanında çalışmaktan hoşlanan,
🍄 Bedence sağlam ve dayanıklı,
🍄 Dikkatli, temiz ve titiz kimseler olmaları gerekir.

Çalışma ortamı ve koşulları
🍄 Mantar Teknikerleri genellikle üretim odalarında çalışır.
🍄 Çalışmasının büyük bölümü kapalı ortamda olmasına rağmen kompost hazırlama ve ambalajlama sırasında açık havada çalışabilmektedirler.
🍄 Çalışma ortamı mantarın gelişme dönemlerine göre farklılık gösterir. Genel olarak çalışılan ortam nemli ve serindir.
🍄 Çalışırken ziraat mühendisleri, meslektaşları, işçiler ve müşterilerle iletişimde bulunur.

Meslek eğitiminin verildiği yerler
Mesleğinin eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı Meslek Yüksekokullarının ” Mantarcılık ” bölümlerinde verilmektedir.

Meslek eğitimine giriş koşulları
Meslek liselerinin Tarım, Ziraat, Çay Teknolojisi, Süs Bitkileri, Genel Ziraat, Makine (Tarım Meslek Lisesi), Makine – Tarım Teknolojisi, Peyzaj, Tarım Teknolojisi bölümlerinden mezun olanlar “Mantarcılık” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden yada liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda açık kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Eşit Ağırlıklı (EA)” puanı almaları gerekir.

Eğitimin süresi ve içeriği
🍄 Eğitim süresi lise veya dengi okuldan sonra ( 2) yıldır.

Eğitim Süresince Okutulan Dersler
1 .Yarıyıl;
Genel Biyoloji, İstatistik, Genel Mikrobiyoloji, Tarımsal Ekoloji, Kimya, Matematik, Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi, Yabancı Dil.

2. Yarıyıl;
Genel Mikrobiyoloji, Uygulamalı Mantarcılık, Türkiye’nin İklim ve Bitki Örtüsü, Tarım Ekonomisi, Proje ve İşletme Kuruluşları, Toprak Bilgisi, Laboratuar Tekniği, Bilgisayar, Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil.

3. Yarıyıl;
Kültür Çeşitleri 1, Misel Üretim Tekniği,Yenen Mantarlar, Zehirli Mantarlar, Mantar Hastalık ve Zararlıları, Kompost Yapım Tekniği, Uygulamalı Mantarcılık 2, Mantar İşletmelerinde İklimlendirme.

4. Yarıyıl;
Mantarların Değerlendirilmesi, Kültür Çeşitleri 2, Tarımsal Yayın ve Haberleşme, Tarımsal Pazarlama, Uygulamalı Mantarcılık 3, Bitkisel Üretime Geçiş, Bitirme Ödevi

Meslekte ilerleme
“Mantarcılık” ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde Ziraat Fakültelerinin Kültür Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması ve Ziraat Mühendisliği lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Burs, kredi ve ücret durumu
🍄 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün sağladığı yüksek öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler.
🍄 Çeşitli kurum ve kuruluşlarca sağlanan burs olanaklarından yararlanabilirler.
🍄 Kamu sektöründe çalışanlar 657 sayılı kanuna tabi devlet memuru olarak kanunda öngörülen derece ve kademede ücret alırlar.
🍄 Özel sektörde çalışanların kazançları asgari ücretin yaklaşık 2 katı civarındadır.
🍄 Kendi işletmelerini kuranların kazançları üretim odalarının büyüklüğü ve sayısı, pazarlama olanakları ile meslek mensubunun bilgi ve becerisine göre değişiklik arz etmektedir.

Daha ayrıntılı bilgi için başvurulabilecek yerler
🍄 İlgili eğitim kurumları,
🍄 Meslek elemanları,
🍄 Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
🍄 Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.
( meb )

(Visited 22 times, 1 visits today)
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Alakalı yazılar

Leave a Comment