Mantar deyimleri

mantar çizim

Mantar deyimleri Deyimin Tanımı : Çoğunlukla gerçek anlamından ayrı bir anlam taşıyan, en az iki sözcükten oluşan kalıplaşmış söz ya da sözcük grupları, eş Tabir. Genellikle gerçek anlamından az çok ayrı bir anlamı olan, ilgi çekici bir anlatımı bulunan, ifadeyi daha zengin kılan, iki veya daha fazla kelimeden meydana gelen, kalıplaşmış söz topluluklarına deyim (tabir) denir. Deyimlerin Özü : Deyimler genellikle gerçek anlamından sıyrılarak başka bir anlama bürünürler: Dilinde tüy bitmek, El ağzı ile kuş tutmak gibi… Kalıpların Özelliği : Deyimler kalıplaşmış sözlerdir. Şekli, sözdizimi, sözcükleri değiştirilemez. Örneğin, Yok devenin…

Read More