Kompostlaşma mekanizması

kompost üretim

Kompostlaşma mekanizması Kompost karışım demektir. Kompostlaşma olayı, organik ayrışabilir (özellikler mutfak ve bahçe atıklarının) maddelerin, mikroorganizmaların aktiviteleri sonucu, kontrol edilen şartlar altında biyokimyasal yollarla ayrıştırılması şeklinde tarif edilebilir. Gerçekte kompostlaşmada atık maddeler tam stabil hale getirilmeden kısmen kararlı halde tutulurlar. Başka bir deyişle, organik maddelerin tamamen ayrışıp minareleşmesine imkan verilmez ve kompostun daha sonra kullanılacağı toprakta bir organik madde kaynağı olması sağlanır. Kompostlama işlemi, nemli tutulan ve havalandırılan karışık organik atıklarda doğal olarak bulunan, kendiliğinden çoğalan mikroorganizmalar tarafından geçekleştirilir. Başlangıçta çoğunlukla bakteri olan bu organizmaların çoğalması sırasında ısı, CO2 ve…

Read More

Kompost ile gübre arasındaki farklar

kompost ve gübre

Kompost ile Gübre Arasındaki Farklar Kompost, bir gübre değildir. Gübre toprağa bitkilerin gelişmesi için gerekli besin maddesi kazandırırken kompost, toprağın (zeminin) yapısal düzenini sağlar. Ancak kompost içerisine belli oranda Azot, Fosfor, Potasyum (N, P, K) ilavesi ile üstün kalitede gübre eldesi mümkün olabilmektedir. Elde edilen bu gübrenin tarım alanlarına yararı tüm yapay gübrelerden daha fazladır. Ayrıca ham maddesinin doğal nitelik taşıması ile tarımsal alanlarda üretilen ürünlerde yapay tat sorunu ortadan kalkar. Kompost ve Kompostlaştırma Nedir? Kompost biyokimyasal olarak ayrışabilir çok çeşitli organik maddelerin organizmalar tarafından stabilize edilmiş, mineralize olmuş ürünlerdir.…

Read More

Kompostlaşmaya etki eden faktörler

istiridye mantarı kompost

Kompostlaşmaya etki eden faktörler Kompostlamaya etki eden faktörler genel olarak aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir: a) Atık Yapısı: Atığın çıkış mevsimine bağlıdır. Yaz aylarında çıkan atıklar, organik madde bakımından zengin, gevşek yapıda ve kompostlamaya daha uygundur. b) Kimyasal bileşim: Atık içerisinde, mikrobiyal aktiviteyi etkileyecek zehirli maddeler olmamalıdır. Ham maddesinin C/N oranı, 35/1 ve 20/1 arasında olmalıdır. c) Ekolojik Faktörler: Atıkta, mikroorganizma besin maddeleri yeterince bulunmalı, su oranı %40-60 arasında olmalı ve kompost yığını iyi havalandırılmalıdır. Atık pH’ı 6.0-8.0 arasında bulunmalı ve çevre sıcaklığı mikroorganizma gelişmesine uygun olmalıdır. d) Ham Maddenin Mikroflorası: Başlangıçtaki…

Read More