Göbələk

Göbələk

Göbələk Göbələk necə yetişdirilir? Göbələk istilik və nəm miqdarı nəzarət altında tutula bilən, havalandırılması asan, günəş işığı almayan yerlərdə yetişdirilə bilər. Mağaralar, soyuq hava anbarları, işığa düşmeyen istixanalar, tunel və müasir göbələk müəssisələri göbələk istehsalı edilə bilən yerlərdir. əgər yetiştiricilik üçün yeni bir təsis kurulmayacak isə mövcud yer və binanın seçkisində aşağıdakı xüsusiyyətlər nəzərə alınmalıdır: – Seçilən iştirak işıqlandırma, havalandırma, mühit nəmləndirilməsi və təmizlik üçün su və elektrik kimi enerji qaynaqlarına sahib və nəqliyyat problemi olmamalıdır. – Strukturlar nəm mühitinin təmin edilməsi üçün islatmağa uyğunluğu və zərərvericiləri yuvalanmaması baxımından tamamilə…

Read More

Mantar üretiminde dezenfeksiyon

saman balyasında mantarlar

Mantar üretiminde dezenfeksiyon Kültür mantarı ve egzotik mantar üretiminde dezenfeksiyon çok önemlidir. Fungal ve bakteriyel hastalıklar mantar üretim seralarında da sorun yaratmaktadır. Uygulama konsantrasyonu, bakteriyel yükün fazla olması nedeniyle daha yüksektir. ? 10% toz klordioksit, mantar yetiştiriciliğinde üretim düşüşüne neden olan fungal hastalıklar, bakteriel ve viral hastalıklar ile mücadelede, özellikle de daha çok örtü toprağında görülen funguslar, hem kompost hem de örtü toprağında görülen funguslar, daha çok kompostta görülen funguslar ile mücadelede son derece başarılıdır. ? Verticillium fungicola verticillium psalliotae ile mücadele konusunda net sonuç verir. ? Nematod soruna doğru…

Read More

Kestane mantarı yetiştiriciliği

Kestane mantarı

Kestane mantarı yetiştiriciliği Çeşit özellikleri Agaricus campesteris, Kestane mantarı kahverengi şapkalı, beyaz saplı, hasatlıklara dayanıklı, sıkı dokulu bir çeşittir. 5-15 cm çapa ulaşabilen kestane mantarı taze pazarda bu özelliği nedeniyle tercih edilir. Yetiştirme özellikleri Nemi yüksek, iyi parçalanmış kompostta iyi sonuçlar verir. Kompost FAZ I – Kompost nemi at gübreli kompostlarda %69-%71, sentetik kompostlarda %72-%74 arasında; azot seviyesi %1,8 olmalıdır. FAZ II – Pastörizasyon çıkışında kompost neminin at gübreli kompostlarda %66-%68, sentetik kompostlarda %68-%70 arasında; azot seviyesinin %2-%2,4 arasında; amonyak seviyesinin %0,05 altında olması önerilir. Misel ekimi Pastörize edilmiş kompostun…

Read More

Kompost nedir?

mantar ve kompost

Kompost nedir? Kompost ölü organik materyallerin kontrollü bir şekilde, zararlı tohumları ve hastalığa neden olan mikropları öldürecek bir sıcaklıkta, yararlı mikropların müdahaleleriyle sabit bir malzemeye dönüşümüdür. Aerobik (oksijenle temas halinde) kompostun dönüşüm sürecinde kaynak materyallerin kimyasal bileşenleri (azot, kükürt, v.s.), yetişmekte olan bitkilere yararlı ve sabit maddelere dönüşür (amino asitler, proteinler, humus bileşenleri). Kompostlaşma bir başka ifadeyle, canlı organizmaların toprağa karışıp çürüyerek mineralize olmasını, doğadaki besin dönüşümünü, enerji akışını, doğal sisteme bağlı canlıların yaşamlarını sürdürebilmesini, tüm fiziksel, kimyasal ve biyolojik elemanların denge içerisinde fonksiyonelliğini sürdürmesini sağlayan en önemli olgudur. Doğal…

Read More

Kompost tarihçesi

mantar kompost üretimler

Kompost tarihçesi Doğu kültürlerinde kompostlaştırma ve tarımda kullanılmasının tarımın tarihiyle paralel olduğu düşünülebilir. Çin`in nehir deltalarında kompost uygulamalarıyla yüksek nüfusa rağmen toprak verimliliği 4000 yıl boyunca sürdürülebilmiştir. Batı`da komposta olan ilgi Amerika Tarım Bölümünden Prof. F.H. King`in Uzak Doğu`ya sürekli ziyaretlerinden oluşan birikimini kitaplaştırmasıyla başladı. Daha sonra İngiliz Sir Albert Howard bu kitaptan yola çıkarak Indore metodunu geliştirdi. İyi bir kompostun tek kaynaktan gelen materyal yerine değişik organik atıkların karışımıyla elde edilebileceğini belirtti. 1930`larda İndore metodu dünyanın çeşitli yerlerinde endüstrileşme dönemine girdi. Bu dönemlerde Amerika`da Waksman ve grubu Howard`ın çalışmalarını…

Read More

Toprağa kompost uygulamakla sağlanan yararlar

mantar kompost gübresi

Toprağa kompost uygulamakla sağlanan yararlar Mantarın beslenmesi için gerekli olan bu ortam; çeşitli organik maddelerin ayrıştırılması ve bazı besin elementleri eklenmesi sonucu elde edilir. Bu özel şekilde hazırlanan ortama mantar yetiştiriciliğinde “Kompost” denir. Topraktaki (zeminin) boşluk hacmini arttırarak kolay havalanmasını sağlar ve nem tutma kapasitesinde arttırır. Zor işlenen toprakların kolay işlenmesini sağlar, Toprağın su tutma kabiliyetini arttırarak kurak mevsimlerde tuzlanmayı önler. Yüksek oranlarda mineral gübrelemeye karşı tampon etkisi gösterir. Besin maddelerinin bitkilerce daha iyi kullanılmasını sağlar. Toprak yapısında iyileşme meydana getirir. Topraktaki yararlı organizmaların çoğalmasına ve fonksiyonlarını sürdürmesine yardımcı olur.…

Read More

Kompost ile gübre arasındaki farklar

kompost ve gübre

Kompost ile Gübre Arasındaki Farklar Kompost, bir gübre değildir. Gübre toprağa bitkilerin gelişmesi için gerekli besin maddesi kazandırırken kompost, toprağın (zeminin) yapısal düzenini sağlar. Ancak kompost içerisine belli oranda Azot, Fosfor, Potasyum (N, P, K) ilavesi ile üstün kalitede gübre eldesi mümkün olabilmektedir. Elde edilen bu gübrenin tarım alanlarına yararı tüm yapay gübrelerden daha fazladır. Ayrıca ham maddesinin doğal nitelik taşıması ile tarımsal alanlarda üretilen ürünlerde yapay tat sorunu ortadan kalkar. Kompost ve Kompostlaştırma Nedir? Kompost biyokimyasal olarak ayrışabilir çok çeşitli organik maddelerin organizmalar tarafından stabilize edilmiş, mineralize olmuş ürünlerdir.…

Read More

Kompostun besin maddesi değeri

mantar kompost besin değeri

Kompostun Besin Maddesi Değeri Çöp kompostu ile çiftlik kompostunu besin maddesi değeri açısından şekildeki gibi karşılaştırmak, genelde mümkündür. Kompost, orgaik madde, azot, fosfor, potasym, kalsiyum Kompost biyokimyasal olarak ayrışabilir çok çeşitli organik maddelerin organizmalar tarafından stabilize edilmiş, mineralize olmuş ürünlerdir. Kompostlaştırma, mikroorganizma adı verilen ve çoğunluğu gözle görülmeyen canlıların, ortamın oksijenini kullanarak çöp içerisindeki organik maddeleri biyokimyasal yollarla ayrıştırmasıdır. Bu olayın gerçekleşebilmesi için çöp kütlesindeki su içeriğinin %45-60 dolaylarında olması gerekmektedir. Kompost, gübre değildir. Gübre toprağa bitkilerin gelişmesi için gerekli besin maddesi kazandırırken kompost, toprağın (zeminin) yapısal düzenini sağlar. Ancak…

Read More

Kompost içeriği

mantar kompost hazırlama

Kompost içeriği Tarla ve bahçeler için de kompost gübre kullanıyoruz. Ancak kültür mantarı kompostu bu komposttan oldukça farklıdır. Aradaki temel farkı hemen açıklayalım. Kompost gübre tamamen fermante olmuş bir karışımdır. Ancak mantar kompostu veya mantar yetiştirme ortamı tamamen ayrışırsa mantarlar besin maddesi alamaz. Tam da bu nedenle mantar kompostu hazırlamak hassas bir iştir. Hazırlarken doğru ayrıştırma aşamasına getirmeniz gerekir. Ülkemizde kolaylıkla bulunabilecek materyallerden oluşan aşağıdaki örnek karışımları istiridye mantarı kompostu için kullanabilirsiniz. ? Talaş % 44 + Sap-saman % 45 + Kepek % 9 + Kireç taşı %2 ? Saman…

Read More

Kompostlaşmaya etki eden faktörler

istiridye mantarı kompost

Kompostlaşmaya etki eden faktörler Kompostlamaya etki eden faktörler genel olarak aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir: a) Atık Yapısı: Atığın çıkış mevsimine bağlıdır. Yaz aylarında çıkan atıklar, organik madde bakımından zengin, gevşek yapıda ve kompostlamaya daha uygundur. b) Kimyasal bileşim: Atık içerisinde, mikrobiyal aktiviteyi etkileyecek zehirli maddeler olmamalıdır. Ham maddesinin C/N oranı, 35/1 ve 20/1 arasında olmalıdır. c) Ekolojik Faktörler: Atıkta, mikroorganizma besin maddeleri yeterince bulunmalı, su oranı %40-60 arasında olmalı ve kompost yığını iyi havalandırılmalıdır. Atık pH’ı 6.0-8.0 arasında bulunmalı ve çevre sıcaklığı mikroorganizma gelişmesine uygun olmalıdır. d) Ham Maddenin Mikroflorası: Başlangıçtaki…

Read More