Mantar tohumu

Mantar tohumu

Mantar tohumu Morfolojik bakımından Mantarlar diğer bitkilerden farklıdır. Üreme sistemleri de diğer bitkilere göre oldukça değişiktir. Tohumsuz bitkiler gibi sporlarıyla çoğalırlar Mantar sporları , türlerine göre askocarp veya basidiocarp denilen şapkalardaki ascusların içinde veya basidiumlar üzerinde oluşurlar. Doğal koşullarda bu sporlar uygun ortamlarda çimlenerek mantarın üremesini ve çoğalmasını sağlarlar, ancak Mantar yetiştiriciliğinde bu sporlar tohum gibi kullanılmazlar sporların besi ortamları üzerinde çimlendirilmesi veya doku kültürü ile elde edilen miseller tohumluk olarak kullanılır. Mantar tohumunu misel üretim labaratuvarlarında steril koşullarda elde edilir. Çeşitli mantarların tohumlarını sitemizde bulunan türlü firmalardan temin edebilirsiniz.…

Read More

Miseller

mantar ve misel

Miseller Miseller mantarın beslenmesine yardım eden ve yüksek bitkilerdeki köklerin görevini yapan organlardır. Ayrıca misellerin mantarların çoğalmasında da rolü vardır. Hiflerin birleşmesiyle oluşan genç misellere primer misel adı verilir. Primer miseller oldukça basittir ve çevre koşullarına karşı duyarlıdır. Başlangıçta hücre, orta duvarına sahip değildir. Primer miselyum hücreleri, basidiyum’daki spor sayısına göre tek veya çift çekirdek taşıyabilir. Kültür mantarında çekirdek sayısı genellikle ikidir, fakat tek çekirdekli de olabilir. Primer misellerin birleşmesiyle sekonder miseller meydana gelir. Sekonder miseller tipik olarak iki çekirdekli hücrelere sahiptir ve bu hücreler birbirinden hücrelerarası orta duvarla ayrılmıştır.…

Read More

Misellerin Çoğaltılması ve Tohumluk Misellerin Hazırlanması

Şişede mantar miseli

Misellerin Çoğaltılması ve Tohumluk Misellerin Hazırlanması 1. Misellerin Kirle Edilmesi, Çoğaltılması ve Tohumluk Misellerin Hazırlanması Tohumluk misellerin temizliği ve kalitesi, mantar yetiştiriciliği açısından büyük öneme sahiptir. Zira. kültürün geleceği, kullanılan tohumluk misele bağlıdır. Miselin yalnızca steril koşullarda hazırlanması ve temiz olması yeterli bir özellik değildir. Tohumluk misel aynı zamanda mantar türünün kendine özgü özelliklerini de bünyesinde (genotipinide) taşımalıdır. Temizliğin sağlanması için, misel üretimi sırasında steril koşulların bulunması ve korunması gerekir. Kuru ortamda yabancı ve zararlı organizmaların gelişmesinin azalacağı unutulmamalıdır. Bu nedenle misel üretim laboratuvarı steril olarak havalandırılmak ve ortam içinden…

Read More