2. Mantar gelişme dönemi

torbalar kestane mantarı

2. Mantar gelişme dönemi 6.1. Sulama Örtmeyi izleyen günler içinde örtü toprağının optimal düzey olan %70-75 oranına getirilmelidir. Bu düzeye ulaşmak için, örtme işleminden sonra m2’ye 5-7 lt su verilmelidir. Ne kadar su verileceği örtü toprağının nemlilik durumuna göre saptanır. Eğer toprak ön ısıtmaya tabi tutulmadan serilmiş ise her gün m2’ye 1lt su vermek suretiyle ilk 4 veya 5 günde istenilen nem düzeyine erişilir. Ön ısıtmaya tabi tutularak serilen toprakta ise avuç içine alınan örneğin sıkılması sonucunda elde bırakacağı nem miktarına göre sulama aralıkları belirlenir. İstenilen oranda nem barındıran toprağın…

Read More

Birinci gelişme dönemi

minik minik mantarlar

4. Birinci gelişme dönemi Aşılanmış kompost veya torba içinde üretim odalarına alınır. Burada oda sıcaklığı 22-26ºC’ye ayarlanır. İlk bir iki gün kompost içinde sıcaklık 26ºC’nin üstüne çıkabilir. Bu duruma dikkat etmek gerekir. Misellerin çabuk gelişmesi ve ortamı sarması için sıcaklığın 24-26ºC’de kalmasına gayret göstermelidir. Oda sıcaklığına göre kasa veya torba içindeki kompostun sıcaklığının 2-4ºC daha fazla olacağı unutulmamalıdır. Yazın oda sıcaklığı 24ºC olduğunda kompost sıcaklığı 26veya 28ºC’ye ulaşabilir. Kompost sıcaklığı 30ºC 2nin üzerine çıkarılırsa misel gelişmesi tamamen durur ve 32ºC’den sonra ise miseller ölür. Bu bakımdan hava ve kompost sıcaklığı…

Read More

Tohumluk misellerin ekimi

Tohumluk misellerin ekimi

3. Tohumluk Misellerin Ekimi 1. ve 2. Fermantasyon olayı bitmiş, sıcaklığı 30ºC’ye düşmüş olan kompost, pastörizasyon odasından alınır. Çalışma holüne getirilir ve misel laboratuvarında hazırlanmış miseller bu komposta karıştırılır. Aşılama işlemi yapılırken hastalık ve zararlı enfeksiyonuna karşı dikkatli davranmak gerekir. Aşılama sırasında kapılar ve pencereler kapalı tutulmalıdır. Dışarıdan böcek ve sinek girişi önlenmelidir. Aşılama ortamı havada bulunacak mantar ve bakteri Sporlarına karşı ilaçlanmalıdır. Aşılamada kullanılacak misel miktarı bugüne kadar yapılan çok sayıda araştırmaya konu olmuştur. Az miktarda misel karıştırıldığında kompostun miselle sarılması gecikmekte ve geç ürün elde edilmektedir. Karıştırılacak misel…

Read More

Miselin elde edilmesi

toprakta mantar kesit

Miselin elde edilmesi 2.Tohumluk Miselin Elde Edilmesi 2.1. Misel Üretiminin Önemi ve Gelişmesi Daha önce de belirttiğimiz gibi mantarlar çiçeksiz bitkilerdir. Dolayısıyla tohumları yoktur. Üretimleri miselleri sayesinde gerçekleştirilir. Mantar yetiştiriciliğinde, değişik maddeler üzerine sardırılarak geliştirilen sekonder miseller kullanılır. Bu biçimde hazırlanmış misellere spawn veya tohumluk misel adı verilmektedir. Zira tohumluk, tohumdan farklı bir kavram olup üretimde kullanılan generatif veya vegetatif bitki parçalarını kapsar. Böylece tohumluk misel çoğaltma amacıyla hazırlanan ve üretimde kullanılacak olan, hububat daneleri veya bazı organik maddelere sardırılmış sekonder miselleri ifade etmektedir. Mantarın tanınmasının ve değerlendirilmesinin hayli eski…

Read More