Mantar tohumu

Mantar tohumu

Mantar tohumu
Morfolojik bakımından Mantarlar diğer bitkilerden farklıdır. Üreme sistemleri de diğer bitkilere göre oldukça değişiktir. Tohumsuz bitkiler gibi sporlarıyla çoğalırlar Mantar sporları , türlerine göre askocarp veya basidiocarp denilen şapkalardaki ascusların içinde veya basidiumlar üzerinde oluşurlar. Doğal koşullarda bu sporlar uygun ortamlarda çimlenerek mantarın üremesini ve çoğalmasını sağlarlar, ancak Mantar yetiştiriciliğinde bu sporlar tohum gibi kullanılmazlar sporların besi ortamları üzerinde çimlendirilmesi veya doku kültürü ile elde edilen miseller tohumluk olarak kullanılır.

Mantar tohumunu misel üretim labaratuvarlarında steril koşullarda elde edilir.
Çeşitli mantarların tohumlarını sitemizde bulunan türlü firmalardan temin edebilirsiniz.

Mantarlar, diğer bitkilerde olduğu gibi tohumla üretilemezler. Mantar şapkası altındaki lameller üzerinde oluşan sporlar, özel besin ortamlarında çimlendirilerek misel elde edilir. Mantar yetiştiriciliğinde yanlış olarak mantar tohumu diye adlandırılan üretim materyali, değişik tahıl tanelerine sardırılmış bu misellerdir. Miseller özel laboratuvarlarda steril koşullarda üretilir.

Hif; uzun, dallanma gösteren ipliksi bir mantar yapısıdır. Mantarlar harici Actinobacteria’larda da bulunabilir. Çoğu mantarda hif vejetatif büyümenin ana şeklidir. Toplu şekline miselyum denir. Mayalar ise tek hücreli mantarlardır ve hif yapısı göstermezler.

(Visited 36 times, 1 visits today)
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Alakalı yazılar

Leave a Comment