Kompostun besin maddesi değeri

mantar kompost besin değeri

Kompostun Besin Maddesi Değeri
Çöp kompostu ile çiftlik kompostunu besin maddesi değeri açısından şekildeki gibi karşılaştırmak, genelde mümkündür.

Kompost, orgaik madde, azot, fosfor, potasym, kalsiyum

Kompost biyokimyasal olarak ayrışabilir çok çeşitli organik maddelerin organizmalar tarafından stabilize edilmiş, mineralize olmuş ürünlerdir. Kompostlaştırma, mikroorganizma adı verilen ve çoğunluğu gözle görülmeyen canlıların, ortamın oksijenini kullanarak çöp içerisindeki organik maddeleri biyokimyasal yollarla ayrıştırmasıdır. Bu olayın gerçekleşebilmesi için çöp kütlesindeki su içeriğinin %45-60 dolaylarında olması gerekmektedir.

Kompost, gübre değildir. Gübre toprağa bitkilerin gelişmesi için gerekli besin maddesi kazandırırken kompost, toprağın (zeminin) yapısal düzenini sağlar. Ancak kompost içerisine belli oranlarda Azot, Fosfor, Potasyum (N, P, K) ilavesi ile üstün kalitede gübre eldesi mümkün olabilmektedir. Elde edilen bu gübrenin tarım alanlarına yararı tüm yapay gübrelerden daha fazladır. Ayrıca ham maddesinin doğal nitelik taşıması nedeni ile tarımsal alanlarda üretilen ürünlerde yapay tat sorunu ortadan kalkar.

Kompost Ürününün Tarımsal Yararları Nelerdir?
Kompostun başta gelen faydası toprak yapısını ve özelliğini iyileştirmesidir. Faydalarını şu şekilde sıralamak mümkündür;

? Topraktaki (Zeminin) boşluk hacmini arttırır.
? Zeminin kolay havalanmasını sağlar,
? Zor işlenen toprakların kolay işlenmesini sağlar,
? Toprağın su tutma kabiliyetini arttırarak kurak mevsimlerde tuzlanmayı önler.
? Yüksek oranlarda mineral gübrelemeye karşı tampon etkisi gösterir.
? Besin maddelerinin bitkilerce daha iyi kullanılmasını sağlar.

Tecrübeler, kompostun bilhassa kendi kendine yeterli humus üretmeyen bahçe, meyve, üzüm yetiştirilen tarım çeşitlerinde faydalı olduğunu göstermiştir.

ADS
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
(Visited 230 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment