Kültür mantarı üretim ve tüketiminde örgütlenme sorunu

satışa hazır mantarlar

Kültür mantarı üretim ve tüketiminde örgütlenme sorunu Kültür Mantarı, Üretim ve Tüketiminde Örgütlenme Sorunu Tarımsal gelişmenin önemli araçlarından birisi üretici örgütleridir Kırsal alanda yaşayanların özellikle küçük işletmelerin, yaşam düzeylerini iyileştirmeleri, pazar bulmadaki teknik ve ekonomik yetersizliklerini gidermeleri, sınırlı kaynaklara sahip üreticilerin gelir düzeylerini yükseltmeleri, ekonomik ve toplumsal haklarını genişletmeleri ve ortak çıkarlarını savunmaları için kooperatif veya birlik şeklinde örgütlenmeleri gerekmektedir. Örgütlenmenin ekonomik yarar sağlamanın ötesinde daha güvenli, daha saygılı, daha demokratik, daha dayanışmacı olmak gibi güçlü sosyal hedefleri de vardır. Mantarcılığın diğer ülkelerdeki gibi güçlü bir sektör haline gelmesi için…

Read More