Kültür mantarı üretim ve tüketiminde örgütlenme sorunu

satışa hazır mantarlar

Kültür mantarı üretim ve tüketiminde örgütlenme sorunu
Kültür Mantarı, Üretim ve Tüketiminde Örgütlenme Sorunu Tarımsal gelişmenin önemli araçlarından birisi üretici örgütleridir Kırsal alanda yaşayanların özellikle küçük işletmelerin, yaşam düzeylerini iyileştirmeleri, pazar bulmadaki teknik ve ekonomik yetersizliklerini gidermeleri, sınırlı kaynaklara sahip üreticilerin gelir düzeylerini yükseltmeleri, ekonomik ve toplumsal haklarını genişletmeleri ve ortak çıkarlarını savunmaları için kooperatif veya birlik şeklinde örgütlenmeleri gerekmektedir. Örgütlenmenin ekonomik yarar sağlamanın ötesinde daha güvenli, daha saygılı, daha demokratik, daha dayanışmacı olmak gibi güçlü sosyal hedefleri de vardır.

Mantarcılığın diğer ülkelerdeki gibi güçlü bir sektör haline gelmesi için üreticilerin bir araya gelerek rekabet güçlerini yükseltecek örgütlü yapılar oluşturmaları gerekmektedir. Böylece yetiştiricilik için son derece önemli olan bilgi eksikliğini giderme, uzman ve danışmanlardan yararlanma, mantar hastalık ve zararlılarına karşı bilinçli mücadele, pazarlama, nakliye, muhafaza sorunlarını giderme ve fiyat belirlemede söz sahibi olmak gibi konularda ka/ammiart olacaktır Manlar üretimi ülkemizde diğer tarımsal üretim kollarına göre yeni bir sektördür. Bu nedenle örgütlenmesini henüz tamamlayamamıştır. Kooperatif ve dernek şeklinde birkaç örgütlenme çabası da başarısızlıkla sonuçlanmıştır.

Başarısızlığın en önemli nedenleri olarak Örgüt yöneticilerinin bu yapıları yönetecek bilgi ve uzmanlığa sahip olmayışları gelmektedir.

Ayrıca ilk başlarda dayanışma, yardımlaşma ve ortak çıkarların korunması hedeflerinin bir süre sonra yönetim veya belli bir grubun çıkarlarını gözetmeye dönüşmesi, üreticilerin örgütlenmeye karşı güvensizlik duymasına ve ilgisiz kalmasına neden olmaktadır. Ancak bu durumun oluşmasında üreticilerin düzenli olarak toplantı ve kararlara katılma gibi asli sorumluluklarını yerine getirmemeleri de önemli bir etkendir. Oysa bu süreçteki rollerini üstlenerek etkin iç denetimin sağlanması şeffaf yönetimlerin oluş masına katkı sağlayabilirler. Bu şekilde üretici örgütleri manlar piyasasının temel aktörleri haline gelebileceklerdir. Bunun yanı sıra üreticileri periyodik olarak mantarcılık alanındaki değişim ve gelişmelerden haberdar edecek, onları yönlendirecek uzman eleman sıkıntısının da giderilmesi gerekmektedir.

Mantar yetiştiriciliğinin esnek üretim tarzı ve bir lakım önlemlerle tüm yıl sürdürülebilir olması, bazı temel kamu politikalarıın gerçekleştirilmesine de katkı sağlaması açısından önemlidir. Örneğin mantarcılık girişimini desteklemeye yönelik ucuz kredi ve girdi temini gibi bir takım politikalar yardımıyla, alternatif istihdam alanları yaratılacak, özellikle kırsal alandaki işsiz, genç ve kadınlar için önemli açılımlar sağlanacaktır. Böylece kırsal yerleşim korunarak o bölgelerde yaşam standartları yükseltilecek ve kentsel alanlara göç de önemli bir ölçüde önlenmiş olacaktır. (2012 tarimarsiv.com)

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
(Visited 62 times, 1 visits today)

Alakalı yazılar

Leave a Comment