Kayın mantarı

Kayın Mantarı

Kayın Mantarı, Pleurotus cornucopiae
Kültür mantarları içerisinde Pleurotus türleri ülkemizde Agaricus türlerinin ardından en fazla tanınan ve yetiştirilen mantarlardır. Ülkemizde “Kayın Mantarı” ya da “Kavak Mantarı” olarak tanınan bu türler ağaçları tahrip eden mantarlardır. Kısmen ya da tamamen çürümüş ya da devrilmiş kızılağaç, akçaağaç, kavak ya da kayın gibi pek çok ağaç kütükleri üzerinde yetişir. Daha çok ılıman bölgelerde nehir vadilerinde sonbahar, erken kış ve ilkbaharda görülürler.

Bu mantarların şapkaları yetişme koşullarına ve tipine bağlı olarak 15 cm çapına kadar büyüyebilir. Genel olarak kirli beyazdan gri, morumsu-gri ve gri-kahverengine kadar değişen renklerde görülür. Şapka dil şeklinde, kenarları düz ya da kıvrıktır. Şapkanın hemen altında bulunan ve üreme organları olan lameller beyazımsı gri, aşağıya doğru sarkık, geniş yüzeyli ve uzunlu kısalıdır.

Pleurotus spp. Kültürü 20. yy.’ın başlarında kesilmiş ya da köklü ağaç kütüklerine aşılanmasıyla başlamıştır. Açıkta yetiştiriciliğin mevsimlere bağlı olması, mantarın ancak ilkbahar ve sonbahar aylarında meydana gelmesi, bu türlerin kapalı koşullarda ve suni olarak yetiştirilmesine yöneltmiştir. Halen tercih edilen kapalı koşullarda mısır koçanı, saman, talaş ve mantar kompostu üzerinde yetiştiriciliktir.

Halen kültürü yapılan 3 Pleurotus türü bulunmaktadır. Bunlardan Pleurotus sajor-caju ve Pleurotus florida yazlık, Pleurotus ostreatus kışlıktır.

Pleurotus cornucopiae is a species of edible fungus in the genus Pleurotus, It is quite similar to the better-known Pleurotus ostreatus, and like that species is cultivated and sold in markets in Europe and China, but it is distinguished because its gills are very decurrent, forming a network on the stem.

The species name means “of the Cornucopia” (Horn of Plenty), which is appropriate since the mushrooms are edible and sometimes take on a shape similar to a drinking horn.

The original definition of this species, or basionym, was made by Jean-Jacques Paulet in 1793 as Dendrosarcos cornucopiae. At a time when most gilled mushrooms were lumped into genus Agaricus, Paulet invented genus Dendrosarcos, later Latinised to Dendrosarcus, for those having an excentric or missing stipe. In fact those fungi have not been found to be a closely related group, and today the name only has historical interest, though the taxonomic rules imply that it still needs to be recorded. In 1871 in his “Führer in die Pilzkunde” (“Guide to Mycology”), Paul Kummer introduced Pleurotus as a genus, but the allocation of P. cornucopiae to it was only done later in 1910 by Léon Louis Rolland.


BAHÇE SERA – KAYIN MANTARI YETİŞTİRİCİLİĞİ

The synonym Pleurotus sapidus due to Schulzer (1873) is sometimes seen

The English name “Branched Oyster Mushroom” has been given to this species.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
(Visited 20 times, 1 visits today)

Alakalı yazılar

Leave a Comment