Kompost kullanım alanları

mantar kompost kullanım

Kompost kullanım alanları
Kompost şu alanlarda kullanılmaktadır:
Süs bitkileri alanında:

 • Tarla güllerinin yetiştirilmesinde
 • Sera bitkilerinin yetiştirilmesinde.
 • Peyzaj mimarlığı uygulama alanlarında:

 • Yeni yerleşim alanlarında yeşil alanların yapılmasında, eskilerin de bakım işlemlerinde
 • Yeni park ve bahçelerin kurulmasında ve eskilerinde bakımında
 • Spor sahalarının çevre yeşillendirmelerinde ve yeni yeşil alan entegrasyonunda
 • Dere, akarsu ve benzeri kıyılarının stabilizesinin sağlanmasında
 • Eğimli yamaçların, otoyol kenarlarının stabilize edilmesinde ve yeşillendirilmesinde
 • Püskürtme sistemi ile yamaçların yeşillendirilmesinde.
 • Fidancılıkta:

 • Tekrar kültüre alma, yeşillendirmede
 • Sanayinin neden olduğu peyzaj bozulma alanlarının yeniden yeşillendirilmesinde
 • Deponilerde, taş ocaklarında, maden ocaklarında, kum ve çakıl ocaklarında peyzaj düzenleme çalışmaları yaparken, yeterince ana toprak bulunamaması halinde, toprak yedeği ve iyileştirici olarak kullanılması.
 • Toprak kamulaştırılan, birleştirilen yerlerde toprak ıslahında kullanılması
 • Ses ve gürültü önleme perdelerinin inşaatında
 • Dolgu maddesi veya üst örtü tabakası maddesi olarak kullanılması.
 • Üzüm bağlarında:

 • Toprak özelliklerini iyileştirmek ve erozyonu engellemek için.
 • Ormancılıkta

 • Orman toprağını rejene etmek ve iyileştirmek için kompost karışımlarının kullanılması.
 • Bunu da oku :  Pamuk kompostu bakımı

  Biyofiltre tesislerine

 • Hayvan atıklarının değerlendirildiği tesislerden, arıtma tesislerinden, hayvancılık sanayinden veya diğer sanayi işletmelerinden gelen rahatsız edici koku sorununu elimine etmek için, yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.
 • Sonuç olarak, humuslu topraklar yıkanmaz. Böyle topraklarda su tutulur, mineral maddeler bitkiler tarafından daha kolay alınır ve toprak tarımsal amaçlara daha sağlıklı hizmet eder.

  Click to rate this post!
  [Total: 1 Average: 5]
  (Visited 38 times, 1 visits today)

  Related posts

  Leave a Comment