Kompost İşleme Yolları

mantar kompost işleme

Kompost İşleme Yolları
İstiridye mantar yetiştiriciliği için bitki hammaddelerinin hazırlanmasına yönelik teknolojiler (veya yöntemler), küf ve bakteri sporlarını yok etme yöntemine göre iki büyük gruba ayrılmıştır.

Kompost nedir?
Mantarın beslenmesi için gerekli olan bu ortam; çeşitli organik maddelerin ayrıştırılması ve bazı besin elementleri eklenmesi sonucu elde edilir. Bu özel şekilde hazırlanan ortama mantar yetiştiriciliğinde “Kompost” denir.

Kimyasal (veya soğuk muamele) kimyasal reaktifler kullanılır: sporları yok etmesi gereken çeşitli kimyasal bileşikler. Bunlar kireç, peroksit ve burada isimleri vermeyeceğimiz pek çok başka ilaçlar. Onların kullanımı, işçilerin sağlığını tehlikeye sokma riskinden dolayı uygun değildir.

Alt tabakayı ozonla işletmek insan sağlığı ve yaşam için tehlikelidir. Buna ek olarak istenen sonucu vermezler – kompost hep fire verir.

Hammaddelere soğuk muamele işlemlerin uygulaması son derece değişken sonucu veren ve çoğu ülkede yasak olan bir metottur.

Bu nedenle, ısıl işlemi yöntemlerinde odaklanacağız. Onlardan dört tane mevcuttur:
– Hidrotermia
– Tünelde pastörizasyon
– Xerothermia
– Bir otoklavda sterilezasyon

İşlem yapılırken süreçlerin bütün detaylarına sahip olduğunuzdan ve sonuçlarını iyi bildiğinizden eminseniz sadece bu durumda adım sıralamasını değiştirebilirsin.

Hidrotermi ve tünelde pastörizasyon
Hammaddelerin uzun süre içinde ıslatılıp bekletmesine dayanıyor. Hidrotermi için bu süreç en az 12 saat devam etmelidir. Tünel pastörizasyon için bir günden fazla sürmelidir. Bitkisel alt tabakayı ıslatıp günde iki kez çevrilmesine dayanan da bir seçenek var, bu durumda kompost yumuşamış da oluyor.

İşleme ısısı
Dinlenmekte olan sporlar (yani suda şişmemiş), koruyucu bir zara sahiptir ve 100 derecenin üzerinde ısıtmaya, kendi büyüme özelliğini kaybetmeden dayanabilirler. Islandıktan sonra sporların çoğu şişer ve 70 ° C’lik sıcaklığa karşı savunmasız hale gelir.

“Isıl işlem sıcaklığını 70 derecenin altında tutmak uygun mu?”
Uygundur. Ancak ısı 63 derecenin altında olmamalı ve süre çok uzun, en az 36 saat olmalıdır. Buna ek olarak, bu işlem ekonomik olarak efektif değildir, substrat fire verebilir çünkü ısıl işlem sırasında ortaya çıkan tüm mikrobiyolojik süreçlerin gelişmesini gerçek zamanlı olarak kontrol edemezsiniz. Hidrotermik işlem sırasında bu kadar uzun bir muamele anaerobik mikroorganizmaların gelişimine yol açabilir. Hidrotermik ve tünel teknolojilerinde kompostun ısıl işlem sıcaklığını 68 derece üstünde ve 75 derecenin altında muhafaza etmeyi öneriyoruz. Önerilen üst sınır, söylenen «termal spor faaliyeti» olması nedenden kaynaklanmaktadır. Bu görüngü, yüksek sıcaklığın etkisinden dolayı şişmesine yetişemeyen sporlar, daha sonra soğutma sürecindeyken çimlenmesini etkinleştiriliyor ve aktivasyon sürecine göre çok daha hızlı büyür.

Bu nedenle, kompostu kaynatmak son derece uygun değildir!

Bu tavsiyeler birçok işletmenin verilerinde ve zengin tecrübesine dayanır.

İşleme teknolojileri uygulamanın sonucunda fire vermeyen kompostu elde etmeyi başarabildiğiniz takdirde, koşullar sizin için elverişli olduğunu söylenebilir.

Örneğin, ham maddeler mikrobiyolojik açıdan yeterince temiz idi, ya da çalışmaya yeni başladığınız için bakteri kökenli birikim yapmamıştır, ya da miselyum oldukça aktifti ve rakiplerin gelişimini bastırmayı başardı.

Her durumda – işletmenin istikrarlı çalışmasını tehlikeye atarak teknolojiyi ekonomi yaptırımları uygulayarak hareket etmek yanlıştır.

Eğer zaman ve sıcaklık işlem denemesi yapma arzunuz varsa, sonuçlarınızı günlüğüne yazın. Denemenin öz verileri haricinde oraya bunları da kaydedin:

– Hammaddenin içeriği,
– Nem,
– Yabancı maddelerin olup olmadığını
– Ekipmanların ve tesislerin anti bakteriyel uygulama yöntemleri,
– Ekilen miselyumun miktarı, suşu ve üretici bilgileri, kuluçka koşulları.

Tüm bu veriler, deneyin tam kapsamlı bir analizini yapmak için gereklidir.

İşlem süresi
Hammaddelerin ısıl işlemi için gereken saat sayısı.

Hidrotermi
Kabuk (ayçiçeği kabuğu): hammaddenin saf olması, nemi az olması, yabancı maddeleri içermemesi ve yabancı kokuları içermemesi durmda en az 3 saat.

Saman, saman ile ot/kabuk karışımı – en az 6-8 saat.

Tünelde pastörizasyon: herhangi bir bitki karışımında teknolojik haritasına ve hammaddeye bağlı olarak en az 15-20 olmamalıdır.

Bir miselyum ekim sırasında belirli kurallara uymanız gerekir; onların hakkında ayrı bir köşe yazı hazırlanmıştır.

Xerothermiave sterilezasyon
Xerothermia esnasında hammaddeye kuru işlem (bu önemli bir şarttır) 2-3 saat boyunca buharı uygulanarak gerçekleştirilmektedir. Bu süreçte şişmiş ve filizlenmiş sporlar ölür ve geri kalan sporların şişmesi için zamanları yoktur. Sonra, kireç veya karbonatı kullanarak en az 8 pH’a sahip olan soğuk suyla kompostun sıcaklığının hızlı bir şekilde düşürülür.

Kompost sterilizasyonu paketin içinde, en az 121 dereceye ulaştıktan sonra otoklavlarda 40 dakika içinde gerçekleşir. Kompost «steril» olarak adlandırılır çünkü bu sıcaklıkta sporların neredeyse% 100’ü ölür.

Bu iki yöntem, aşılama (tohumlama) odalarının ve diğer temiz odaların mikrobiyolojik saflığına çok yüksek beklentilere yol açar. Temiz bölgenin havasında sporlar varsa, istiridye mantarı miselyumuyla paralel olarak çimlenip ve ona önemli bir rakip haline getirir.

Sonuç: İstiridye mantarının miselyumu canlı bir organizmadır; gelişmesi için yalnızca belirli bir bitki hammaddesi bileşimini değil, aynı zamanda rakiplerinin olmamasını da gerektirir. Bu nedenle, istiridye bloklarında kullanılacak kompostu doğru ısı işlenmesi verimliliği artırır ve fire olma ihtimali yok eder. [kaynak : futar]

ADS
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
(Visited 123 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment