Mantarlar ne zaman ve nasıl toplanmalıdır?

Toplanmış mantarlar

Mantarlar ne zaman ve nasıl toplanmalıdır?
✔ En uygun mantar toplama zamanı, güneşli günlerde, sabah çiyinin kaybolduğu zamandan öğlen ortasına kadar olan süredir.
✔ Daima kuru havada mantar toplamaya çalışın. Islak mantarları toplamak oldukça zor ve sıkıcı olur.
✔ Mantar topladığınız yerin, motorlu taşıt trafiği olan yollardan en az 100 metre uzak olmasına özen gösterin. Eksoz gazlarından çıkan zararlı maddeleri (kanserojen ağır metaller) mantarlar bünyelerinde biriktirmektedirler.
✔ Mantar toplarken daima bir hasır sepet kullanılmalıdır. Kağıt torba ve özellikle de plastik torba elverişli değildir. Kağıt torba ıslanıp yırtılır, plastik torba ise mantarı sıkıştırır ve ezerek bozulmasına neden olur. Sepetin içinde kartondan veya uygun bir malzemeden gözler yapılırsa değişik mantar türlerini ayrı ayrı bölümlere koyabilirsiniz.

✔ Mantarı keserek toplamayın. Önce burarak en alt kısmından (kökünden) koparın, sonra topraklı kısmını kesip atarsınız. Bazı mantarların tanınmasında kökün şekli yardımcı olmaktadır.
✔ Mantarın temizlenmesini topladığınız gün yapın. Kaba temizliği, hatta mümkünse ince temizliği de mantarı topladığınız yerde yaparsanız iyi olur. Böylece hem mantarların bünyesindeki doğal maddeler yine doğada kalırlar hem de boşuna fazla yük taşımamış olursunuz.

✔ Mantarın böceklenmiş (larvalı, kurtçuklu) olup olmadığı dıştan bakmakla her zaman anlaşılmayabilir. Bunu anlamak için mantarı boylamasına kesersiniz. Eğer içi çok kurtlu değil ise, kurtlu kısımlarını kesip atarak sağlam kısımlarını saklayabilirsiniz.
✔ Sakın ha beğenmediğiniz yada tanımadığınız mantarları bilinçsizce tekmeyle dağıtıp parçalamayın. Sizin beğenip toplamadığınız mantar türleri belki de başkalarına göre çok lezzetlidir. Ayrıca yenmese de mantarlar doğanın bir süsüdürler.

✔ Kuzugöbeği gibi zayıf topraklarda büyüyen ve sert sapa sahip mantarları da toprağa en yakın yerden keserek toplamak daha doğrudur. Çünkü kuzugöbeğini burarak koparttığımızda zayıf olan toprak ve misel ağları diğer mantarlara göre daha çok zarar görebilir.

İsviçre’de 25 yıl, ABD’de 30 yıl süren ve pek çok mantar türü üzerinde yürütülen bilimsel çalışmalar keserek toplamanın daha sonraki dönemde mantar verimi üzerinde olumsuz etkisi olduğunu göstermiştir.

Mantarlar ne zaman ve nereden toplamalıyız?
✔ En uygun mantar toplama zamanı, güneşli günlerde, sabah çiyinin kaybolduğu zamandan öğlen ortasına kadar olan süredir.
✔ Daima kuru havada mantar toplamaya çalışın. Islak mantarları toplamak oldukça zor ve sıkıcı olur.
✔ Mantar topladığınız yerin, motorlu taşıt trafiği olan yollardan en az 100 metre uzak olmasına özen gösterin. Eksoz gazlarından çıkan zararlı maddeleri (kanserojen ağır metaller) mantarlar bünyelerinde biriktirmektedirler.

Doğru bilinen yanlışlar
✔ Pişirilen mantarlar zehirlemez.
✔ Ağaçta çıkan mantar zehirsizdir.
✔ Hayvanların yediği mantarları yiyebiliriz.
✔ Çayırda çıkan mantar zehirsizdir.

✔ Salyangozlar zehirli mantarları yemezler.
✔ Sirkeli ve tuzlu suda kaynatılırsa mantarın zehri alınır.
✔ Süt, yoğurt, sirke mantarın zehrini alır.
✔ Mantar toplanan çevrenin insanları, yaşlılar mantarın zehirli olup olmadığını bilir.

Tanımadığımız, beğenmediğimiz veya zehirli mantarlara nasıl davranmalıyız?
Beğenmediğiniz yada tanımadığınız mantarları bilinçsizce tekmeyle dağıtıp parçalamayın. Sizin beğenip toplamadığınız mantar türleri belki de başkalarına göre çok lezzetlidir. Ayrıca yenmese de mantarlar ekosistemin önemli parçalarıdır. Zehirli mantarların varlığı bile diğer pek çok canlı için hayati önem taşır.

ADS
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]
(Visited 426 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment