Posteki Mantarı

Posteki Mantarı

Posteki Mantarı, Coprinus comatus, Söbelen Mantarı
Söbelen Mantarı Nasıl Tanınır? Söbelen Mantarının Kokusu ve Tadı Nasıldır? Pösteki Mantarı Nasıl Toplama ve Temizlenir? Pösteki Mantarı Nerelerde Yetişir? Söbelen Mantarı Ne Zaman Toplanır? Söbelen Mantarı Zehirli midir?

Pösteki Mantarı – Coprinus comatus – Söbelen Mantarı
Mantarın bilinen adı Söbelen Mantarıdır. Mantarın adı, özellikle genç mantarların, söbe yani oval olmasından, yani yumurtaya benzemesinden gelmektedir. Bu mantara Pösteki Mantarı da denilmektedir. Bu ad ise mantarın dış görünüşü ile koyun postunu andırmasına bağlı olarak verilmiş olmalıdır.

Söbelen Mantarı Nasıl Tanınır?
Şapka: Gelişmiş mantarların şapkası çan biçimindedir ve üzerinde beyaz, dantel gibi geniş pullar bulunur. Dantel, en tepede sarı-kahverengi bir renk alır. Şapkanın tepesi düz ve sarı-kahverengidir.

Sap: Genç mantarlar silindirik, giderek uzun yumurta biçimindedir. Ayak (sap) beyaz ve içi oyuk, borumsudur. Şapkadan çok kolay ayrılır. Şapkanın oluşum başlangıcında ayağın çevresinde ince, gevrek bir halka bulunur, ancak çok kolay ayrılır ve düşer.

Lameller: Şapkanın içerisinde çok sık, sağlam, düşey lameller bulunur. Lameller önce beyazdır, giderek şapkanın uçlarından başlayarak kırmızı ve sonunda siyah olurlar. Bu siyahlık olgunlaşan sporların siyah renginden gelmektedir. Bir kimyasal reaksiyon sonucu lameller parçalanarak siyah bir sıvı oluştururlar. Mantar “mürekkepleşir”. Bu nedenle bu mantarın adı diğer dillerde ‘mürekkep’ kelimesiyle ilişkilidir. Bizde neden buna benzer bir isim verilmediği pek anlaşılamıyor. Bunun nedeni, belki, mantarla içli dışlı olan halk kesimlerinin mürekkeple pek ilişkide olmamaları belki de mürekkep yalamışlarla(!) aralarında mesafe hissetmiş olmalarıdır.

Eti: Mantarın eti beyaz ve şapkada çok incedir. Şapkanın büyük bölümünü lameller oluşturur.

Söbelen Mantarının Kokusu ve Tadı Nasıldır?:
Mantarın kendine özgü bir kokusu ve tadı yoktur.

Pösteki Mantarı Nerelerde Yetişir?
Çürükçüldür, yeni yapılmış ve iyi gübrelenmiş çimenliklerde yetişir. Söbelen, insanların ayak izlerini izleyen mantarlardan biridir. Toprak yol kenarlarında hatta asfalt yollar boyunca bile yetişirler. Çok çabuk gelişirler, öyle ki iyi bir yağmurun ardından bir gecede ortaya çıkabilirler. Gruplar halinde bulunurlar ve bazen geniş bir alanı kaplarlar.

Söbelen Mantarı Ne Zaman Toplanır?
ilkbahar ve sonbahar mevsiminde yağmurlardan sonra havaların sıcak gitmesiyle yumuşak ve kabarmış topraklarda boy gösterir.

Pösteki Mantarı Nasıl Toplama ve Temizlenir?
Pösteki mantarı genç aşamasında, yumru konumunda iken toplanmalıdır. O zaman bütün lameller beyazdır. Lameller -yukarıda anlatıldığı gibi- şapka uçlarından kırmızılaşmaya başladığında yine toplanabilir, ancak o zaman bu kırmızılaşan kısımlar kesilip atılırlar. Ancak eve gelir gelmez hemen pişirilmelidir, aksi durumda oda sıcaklığında lameller hemen yine kımızılaşırlar.

Mantar gövdesini döndürüp koparmak oldukça zordur, o nedenle ayak, toprak hizasından kesilip alınır.

Söbelen, larva istilasına hemen hemen hiç uğramayan bir mantardır. O nedenle temizlenme diye bir sorunu olmaz.

Söbelen Mantarı Zehirli midir?
Dikkat Uyari !!!
Söbelen mantarının aynı soydan (Coprinus) bir başka mantar ile karıştırılma tehlikesi bulunmaktadır.

Bu mantarın latince adı: Coprinus atramentarius olup bünyesinde bulunan Coprin nedeniyle alkolle beraber alındığında zehirlenmeye neden olmaktadır. Bu duruma tıp dilinde Coprimus Sendromu adı verilmektedir. (Bkz:Zehirli mantarlar)

Biz bu mantara Gri Söbelen adını veriyoruz.

Aşağıda bu mantarın iki ayrı fotoğrafı ve belirleyici özellikleri, yani Söbelen mantarından farklılıkları açıklanmıştır.


Senede iki sefer görülen bu mantar altından daha değerli.

Gri söbelen mantarında:
1-Şapkanın üstü beyaz yada sarı-kahverengi değil gri tondadır.

2-Aynı şekilde, şapkanın tepesinde sarı-kahverengi değil gri, ufak pul bulunur.

3-Şapka üzerinde boylamasına uzun, değişken derinlikte yivler bulunur.

4-Şapkanın kenar uçları genellikle yarıktır.

ADS
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
(Visited 965 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment