Tohumluk misellerin ekimi

Tohumluk misellerin ekimi

3. Tohumluk Misellerin Ekimi
1. ve 2. Fermantasyon olayı bitmiş, sıcaklığı 30ºC’ye düşmüş olan kompost, pastörizasyon odasından alınır. Çalışma holüne getirilir ve misel laboratuvarında hazırlanmış miseller bu komposta karıştırılır. Aşılama işlemi yapılırken hastalık ve zararlı enfeksiyonuna karşı dikkatli davranmak gerekir. Aşılama sırasında kapılar ve pencereler kapalı tutulmalıdır. Dışarıdan böcek ve sinek girişi önlenmelidir. Aşılama ortamı havada bulunacak mantar ve bakteri Sporlarına karşı ilaçlanmalıdır. Aşılamada kullanılacak misel miktarı bugüne kadar yapılan çok sayıda araştırmaya konu olmuştur. Az miktarda misel karıştırıldığında kompostun miselle sarılması gecikmekte ve geç ürün elde edilmektedir. Karıştırılacak misel miktarı arttıkça, sarma işlemi çabuklaşmaktadır. Fakat belli bir artıştan sonra bu erkenleştirici etki kaybolmaktadır.

Görüldüğü gibi m²’ye 60-120 kg kompost konulduğunda 125-1000 gr arasında dane tohumluk misel kullanımı yapılmaktadır. Kullanılan tohumluk misel miktarını etkileyen faktörler erkencilik, tohumluk miselin Hazırlanmasında kullanılan hububat danesinin büyüklüğü ve ekonomik sınır yani tohumluk miselin fiyatıdır.

Komposta misel ekiminin değişik metotları mevcuttur. En çok kullanılan yaygın sistem karıştırma sistemidir. Bu sistemin esası metre kareye atılacak miselin metre karede bulunan kompostun her tarafına eşit dağılacak şekilde karıştırılmasıdır. Bunun için kasa içindeki kompost boşaltılır ve miselle karıştırıldıktan sonra tekrar kasalara doldurulur. Bu iş için daha önce değinildiği üzere özel karıştırma makineleri de geliştirilmiştir.

İkinci sistem yüzeysel ekim yöntemidir ekim yapılacak tohumluk misel, torba veya kasa üzerine serpilir. Sonra 5 cm derinliğindeki konpost tabakasına karıştırılır. Ranza sisteminde bu işi yapacak küçük karıştırma makineleri geliştirilmiştir.

Üçüncü sistem ise katlar arasında ekimdir. Kasa veya torba içine önce 5-10 cm kalınlıkta kompost doldurulur. Torbaya veya kasaya atılacak tohumluk misel üçe bölünüp birinci 1/3 miktarı ekilir. Tekrar 5-10 cm kalınlıkta kompost konup daha sonra tohumluk miselin ikinci 1/3 miktarı ekilir ve son olarak da 5-10cm kalınlığındaki son kat kompost konup üst kısma kalan 1/3 lük tohumluk misel serpilir.

Dördüncü sistem miselin noktalar veya ocaklar halinde ekilmesidir. Burada dane tohumluk yanında kütle tohumluk miselde kullanılır. 3-5cm aralıkla 2-3 cm derinliğe belli miktarda dane tohumluk misel veya 1 adet 2x3lük kütle misel atılır.

Beşinci bir şekil ekim ise, süspansiyon halinde üretilen miselin su içine karıştırılmış olarak püskürtülmesidir.

Misel ekiminden sonra kompost hafifçe bastırılır. Bazı işletmelerde misel ekiminden hemen sonra örtü toprağı da serpilip, kasa veya torbalar misel geliştirme odalarına götürülür. Genelde örtü toprağı 1. Gelişme dönemi gerçekleştirildikten sonra serilmektedir. 1. Gelişme döneminde dışardan komposta böcek ve diğer zararlıların girmemesi, ayrıca nem kaybını azaltmak ve kompostun ve üst kısmının kurumasını önlemek için torba ve kasaların üzerine kağıt serilir ve kağıtların üstü ıslatılır. Islatma suyuna %5lik Formaldehit ve %2lik diazinon karıştırılmasında yarar vardır. Böylece dışarıdan gelecek bulaşmalar önlenebilir.

(Visited 18 times, 1 visits today)
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Alakalı yazılar

Leave a Comment