Zehirli mantar özellikleri

Al sinekçi mantarı

Zehirli mantar özellikleri
Ülkemizde besin maddesi olarak tüketilen mantarlar yanında, tür olarak sayıları 70 civarında olan ve çeşitli toksik madde içeren makromantar bulunmaktadır. Gelişme dönemlerinde bu mantarların bilinçsizce toplanarak yenmesi ile oluşan zehirlenme olayları hemen hemen her yıl görülmektedir. Bu zehirlenmelerin bazıları ucuz atlatılırken, bazıları da üzücü ölümlere yol açmaktadır.

BİLMEDİĞİNİZ MANTARI YEMEYİNİZ!
Zehirli mantarları kolayca tanımak için pratik ayrım noktaları yoktur. Bu nedenle iyi tanınmayan, yabani, bilinmeyen mantarların yenmemesi gerekir. Önerimiz;

* Ellendiğinde sararan çayır mantarlarından (Agaricus türleri);
* DDT, turp kokusunda olan orman mantarlarından (Hebeloma, Inocybe, Cortinarius türleri);
* Annulusu ve volvası olan Amanita türlerinden kesinlikle uzak durmanızdır.

Zehirli mantarların toksinleri yapısal açıdan iki gruba ayrılmaktadır. Bu iki grup içinde çok sayıda zehirleyici madde çeşitleri bulunur. Bu maddeler değişik türlerde zehirlenmelere yol açar. Bugüne kadar yapılan çalışmalara göre Mantar Zehirlenmeleri 9 Grup altında toplanmıştır…

MANTAR TOKSİNLERİ
I.Azot içeren bileşikler
a- Terpenler
b- Antrakinonlar

II.Azotsuz bileşikler
a- Oksolanlar
b- Azot heterosiklik bileşikler
c- Amid ve peptidler
d- N-N bağlı bileşikler

MANTAR ZEHİRLENME TİPLERİ
1- Falloides sendromu
2- Orellanus sendromu
3- Giromitra sendromu
4- Muskarin sendromu
5- Pantherina sendromu

6- Psilosibin sendromu
7- Koprinus sendromu
8- Paksillus sendromu
9- Gastrointestinal sendrom

ADS
Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 5]
(Visited 494 times, 1 visits today)

Related posts

One Thought to “Zehirli mantar özellikleri”

  1. bülent koç

    resimlerde de görülüyor zaten. ben zehirliyim diye bağırıyor. kokusu da kendini belli eder sanırım. Ankara

Leave a Comment