Mantarcılık

mantarhane, beyaz mantar

Mantarcılık
Mantarlar hakkında ne biliyoruz, ne bilmiyoruz? Nerelerden bilgi alabiliriz?

Genel olarak mantarcılık eğitimi veren merkezlerimizin amaçları şu şekilde sıralanabilir:
? Yenen mantarların kültür şartlarını tespit edip, kültüre almak,

? Yemeklik mantarların ve miselinin üretimini yapmak,

Üretici kursu düzenlemek, katılanlara belge vermek,

? Kültür mantarcılığı konusunda araştırmalar yapmak, araştırma yapanlara imkân sağlamak,

? Üniversitelerin ilgili ve istekli öğrencilerine, yaz kursları düzenlemek, ilgili bölümlere uygulama imkânı sağlamak,

Mantar yetiştiricilerinin her türlü problemini çözmek üzere bilimsel yönden yardımcı olmak, gerektiğinde danışmanlık hizmeti vermek,

Kültür mantarcılığını geliştirmek için, gerekli olan şart ve imkânları yaratmak,
? Mantarların “değerlendirilmesi” konularında araştırmalar yapmak,
? Ülkemizde zehirli mantarların türlerini ve yayılış alanlarını tespit etmek,
? Tespit edilen zehirli türlerin zehir maddelerinin araştırılması için çeşitli bilim dallarında çalışanlara yardımcı olmak,
? Mantar zehirlenmesi olan yerlere gidilerek, türleri tespit etmek ve hekimlere zehirli mantar türü hakkında bilgi vermek,
? Toplanan zehirli mantarlarla ilgili, halka yayın araçlarıyla doğru bilgi vermek,

Türkiye’de yetişen yenen ve zehirli mantarların araştırmalarına devam ederek, numunelerini toplamak, renkli resimlerini ve slaytlarını çekmek, gerektiğinde filme almak,

Türkiye mantarlarını (yenen-yenmez-zehirli mantarları) kapsayan sistematik kurala göre yapılmış “Mantar Fungaryum“unu oluşturmak,

Yenen ve zehirli mantarlarla, kültür mantarcılığı konularında ulusal ve uluslararası; Seminer, Panel, Sempozyum ve Kongreler düzenlemek,

Dünya’da bugüne kadar yayınlanmış olan; yenen mantarlar, zehirli mantarlar ve kültür mantarcılığı ile ilgili kitap ve literatür temin etmek, bundan sonra yayınlananları da getirterek, “Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Kitaplığı“nı kurmak,

Mantarcılık Uygulama ve Araştırına Merkezini simgeleyen, mantarcılık araştırmalarını kapsayan “Mantar Dergisi”ni periyodik olarak çıkarmak,

? İstendiğinde yenen ve zehirli mantarlarla, kültür mantarcılığı konularında rapor verebilmek,
? Usulüne göre gönderilen, numunelerin ve türlerin teşhisini yapmak,
? Türkiye’de bu konulardaki çalışmaları koordine etmek,
? Yeterince çalışma yapıldığında Türkiye Mantarlarını “Kitap” şeklinde yayınlamak.
şeklinde özetlenebilir …

ADS
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]
(Visited 270 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment