Maitake

maitake

Maitake
(Yaprak benzeri örgülü fungus) yaprak döken ağaçların(ağaçların tipik olarak meşe, karaağaç, akçaağaç ya da kayın)tabanlarında ya da köklerinde yanaşık düzende ,üst üste binen yelpaze ya da yaprak şekilli şapkalı koloniler halinde büyüyen, kümeleri çoğu zaman 2-4kg gelen bir polipordur. Şapka ya da gövdeler 2-7cm çapındadır ve renkleri gri ila kahverengi arasında değişir. Batı’da grifola yaygın olarak Japonca adı olan maitake (dans eden mantar)’nin yanı sıra halk arasında bilinen Orman tavuğu adıyla da bilinir. Avrupa, Çin, Kuzey Doğu Japonya ve ABD’nin ılıman ormanlarında yetişir.
Tarif: Yaprağa benzer çoğu zaman 2-4 kg ağırlığında gelen örgülü bir polipordur.
Aktif Bileşenler : %25’ten fazla protein, Beta -1,3ve 1,6-glukanlar dahil çeşitli polisakkaridler, B kompleks vitaminleri ve diğer vitaminler, yüksek moleküler ağırlıklı polimerler, nükleotidler, doymamış yağ asitleri, fosfolipitler ve ergosterol gibi sterolleri içerir. Proteine bağlı polisakkaridlerinden biri olan D-fraksiyonu güçlü antitümör ve bağışıklık düzenleyici etkileri dolayısıyla kapsamlı olarak incelenmiştir.

Kullanımlar
Antikanser etki: Löseminin yanı sıra akciğer, mide ve karaciğer kanseri olan 63 hastada antikanser etkiler sergilenmiştir, kemoterapinin zararlı etkilerine karşı koruyucu olduğu gösterilmiştir; hayvan çalışmalarında meme kanserinin gelişmesini ve metastazını inhibe etmiştir; meme, prostat ve kolorektal kanser hastalarında süren klinik çalışmalarda inceleme konusu olmaya devam etmektedir. Masuda Y. tarafından Biol Pharm Bull. ‘da 2008’de yayınlayan çalışmada maitake (Grifola frondosa) mantarından elde edilen MD-fraksiyon deneysel fare modelinde akciğer metastazı açısından incelenmiştir. Bu sonuçlar MD-fraksiyonun ,tümör metastazını NK hücrelerini ve APC’leri aktive ederek ve ICAM-1’i baskılayarak inhibe ettiğini ve sonuçta, vasküler endotel hücrelerine tümör hücresinin adhezyonunu inhibe ettiğini göstermektedir.
Kardiyovasküler sağlık: Hayvan çalışmalarında yüksek kan basıncını düşürmüştür.
Bağışıklığın Pekiştirilmesi: NK hücre,T hücresi ve interlökin-1 aktivitesini uyarır. Hem ABD’de hem de Japonya’da in vitro çalışmalarda güçlü bir anti-HIV aktivite sergilemiş, yardımcı T hücrelerinin yıkımını %97’ye varan oranlarda önlemiştir.
Çeşitli kullanımlar: Kan şekerini düşürür; karaciğeri korur; Hepatit B’de iyileşmeye yardımcı olur.

Grifola frondosa is a polypore mushroom that grows at the base of trees, particularly oaks. Also known as hen-of-the-woods, maitake (舞茸, “dancing mushroom”), ram’s head or sheep’s head. It is typically found in late summer to early autumn. It is native to China, Europe, and North America.

Like the sulphur shelf mushroom, G. frondosa is a perennial fungus that often grows in the same place for a number of years in succession. It occurs most prolifically in the northeastern regions of the United States, but has been found as far west as Idaho.

G. frondosa grows from an underground tuber-like structure known as a sclerotium, about the size of a potato. The fruiting body, occurring as large as 100 centimetres (40 inches), rarely 150 cm (60 in), is a cluster consisting of multiple grayish-brown caps which are often curled or spoon-shaped, with wavy margins and 2–10 cm (1–4 in) broad. The undersurface of each cap bears about one to three pores per millimeter, with the tubes rarely deeper than 3 mm (1⁄8 in). The milky-white stipe (stalk) has a branchy structure and becomes tough as the mushroom matures.

In Japan, the maitake can grow to more than 45 kilograms (100 pounds), earning this giant mushroom the title “king of mushrooms”.

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]
(Visited 75 times, 1 visits today)

Alakalı yazılar

Leave a Comment